Nachtvissen, Derde hengel en Nachtverblijf in 2013

Vanaf 2013 is het nachtvissen in wateren in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 alleen toegestaan indien de VISpashouder zelf een nachtvistoestemming heeft. Allewateren waar met de landelijk geldige Nachtvistoestemming ’s nachts gevist mag worden, staan meteen nachtvissymbool page1image4209040976aangeduid in de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die vanaf 1 januari 2013 geldig is. Een houder van de VISpas 2013 dient zelf een Nachtvistoestemmingaan te schaffen voor € 10,00 via de website van de federatie of de website van SportvisserijNederland.

Ook het vissen met drie hengels in de viswateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is vanaf 2013 landelijk geregeld. VISpashouders kunnen een zogenaamde Derde hengeltoestemmingaanschaffen voor € 25,00 (of een combinatie van nachtvistoestemming en derde hengeltoestemming voor € 35,00) via de federatieve website. De wateren waar met drie hengels mag worden gevist met de Derde hengeltoestemming staan aangeduid met het drie hengel symbool page1image4228377008.

Beide toestemmingen zijn vanaf 2 januari verkrijgbaar via de websites van de federaties en de website van Sportvisserij Nederland.

Het gebruik van een schuilmiddel is onveranderd via de APV van de gemeente geregeld. Waar de visrechthebbende zeker weet dat het gebruik is toegestaan, is dit aangegeven met het bivvy-symbool.

Voor de overige wateren wordt verwezen naar de plaatselijke APV.