Hengelsportvereniging Altijd Tevreden is op 12 juli 1927 opgericht door een paar enthousiaste Wijchense vissers. Zoals bij de meeste verenigingen was de start bescheiden. Maar het aantal leden groeide gestaag. Mede door de coronacrisis is in 2020 het aantal leden explosief gestegen tot boven de 2000. De vereniging heeft een behoorlijk aantal leden dat (ver) buiten de gemeentegrenzen woont.

Dit geeft aan, dat onze vereniging voorziet in een behoefte en dat we op de goede weg zijn. Altijd Tevreden beheert een aantal prachtige viswateren die door hun visstand, mooie ligging en goede bereikbaarheid, garant staan voor een mooie ‘dag aan het water’.

We hebben ook regels, deze zijn te vinden via de link statuten, huishoudelijk reglement, algemene richtlijnen en richtlijnen karpervissers.

Altijd Tevreden is aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Leden ontvangen, naast het visrecht op ‘onze’ wateren, ook de VISpas. Hiermee mag je in meer wateren vissen dan je in een heel vissersleven kunt bezoeken. Het lidmaatschap biedt veel voordelen. Ook zonder lid te worden kun je in een (beperkt) aantal wateren binnen onze gemeente vissen. Daarvoor zijn aparte vergunningen beschikbaar, welke voor kinderen van 13 jaar en jonger zelfs gratis zijn.

Leden kunnen deelnemen aan verenigingswedstrijden, of zich opgeven voor selectiewedstrijden voor Federatieve en zelfs de Nederlandse Kampioenschappen. Daarnaast worden ook activiteiten georganiseerd waar het competitie element iets minder sterk aanwezig is en de nadruk meer licht op gezelligheid, zoals het forelvissen.

Voor de karpervissers hebben we een commissie karperbeheer.

Verder kun je voor je roeiboot een ligplaats (indien beschikbaar) huren in het Wijchens Ven.

Wat er zoal het afgelopen jaar is gebeurd bij de vereniging is te lezen in het jaarverslag.

Onze jaarlijkse feestavond wordt door velen al maanden van tevoren in de agenda gezet. Samen met hun partner slaan zij deze avond met goede muziek, voldoende hapjes en drankjes en een loterij met mooie prijzen geen jaar over. Op deze avond worden onze jubilarissen in het zonnetje gezet en hun echtgenotes in de bloemen, waarna de voetjes van de vloer gaan. De feestavond staat, net als de jaarlijkse algemene ledenvergadering, open voor alle volwassen leden.

Heb je nog vragen, dan zullen onze bestuursleden graag proberen deze voor je te beantwoorden.

Heb je nog vragen, dan zullen onze bestuursleden graag proberen deze voor je te beantwoorden.

Bestuursleden

Wim Dinnessen
Wim DinnessenVoorzitter
Sluiskamp 3107
6605SL Wijchen
Jos de Groot
Jos de GrootPenningmeester
Hoogmeer 26-23
6605 CG Wijchen
Jo Kerstens
Jo KerstensSecretaris / Controleur
Zandweg 11
6603 AG Wijchen
024-6635949
Ton PijnappelsBestuurslid / Wedstrijdleider
Patrijslaan 116
6641ZK Beuningen