Betalingen vergunningen

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven.
Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het
registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van
Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens H.S.V. “Altijd Tevreden”.

De leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en
machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VIS pas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten
doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via
telefoon 0900-2025358 (€1,- per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen
eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit
wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten
name van Sportvisserij Nederland.